Finanšu institūcijas

Finanšu un ekonomikas nozarē par finanšu institūcijām sauc institūcijas, kas nodrošina finanšu pakalpojums saviem klientiem vai tās dalībniekiem. Viens no nozīmīgākajiem šādu institūciju uzdevumiem ir darboties kā finanšu starpniekiem. Pārsvarā finanšu institūcijas tiek regulētas valstiskā līmenī.

Iespējams izdalīt trīs finanšu institūciju tipus

  1. noguldījumu finanšu institūcijas –tās ir institūcijas, kas pieņem, akceptē un administrē depozītus, kā arī izsniedz aizdevumus (bankas, citas kredītiestādes, aizdevumu sabiedrības un trasti);
  2. apdrošināšanas kompānijas un pensiju fondi;
  3. investīciju institūcijas, investīciju bankas, biržas, brokeru firmas.

Šīs institūcijas ir svarīga ekonomikas daļa, tāpēc to darbību nosaka valsts. Naudas rezerves ir atkarīgas no naudas finanšu institūcijās. Regulatoru noteikumi katrā valstī atšķiras, bet parasti šie noteikumi ietver klientu aizsardzības un tirgus stabilitātes saglabāšanas nosacījumus.

Finanšu institūcijas ir arī institūcijas, kas nodarbojas ar finanšu līzingu (finanšu nomu) un kreditēšanu pret klienta prasījuma tiesībām (finanšu faktorings), eksporta/importa finansēšanas sabiedrības, lombardi, sabiedrības, kas veic valūtas pirkšanu un pārdošanu, holdingi (pārvaldītājsabiedrības), kas veic finanšu starpniecībā iesaistīto meitas uzņēmējsabiedrību kontroli un pārvaldību.

Vienotās attīstības finanšu institūcijas „Altum” uzdevums ir īstenot valsts atbalsta programmas, kā, piemēram, garantiju un mājokļu galvojumu programma, daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma, krīzes aizdevumu un garantiju, vidējā un ilgtermiņa eksporta garantiju un ieguldījumu riska kapitālā programma. „Altum” sniedz informācija par Eiropas Savienības finanšu instrumentu pieejamību.

Advertisements