Kredīti studentiem

Mācības ir īpaši svarīgas jebkurā vecumā, jo tādā veidā varam iegūt nepieciešamās zināšanas, kas var noderēt nākotnē un, piemēram, palīdzēt attīstīt savu biznesu vai uzsākt darboties jomā, kas līdz šim ir bijusi sveša, jo ir trūkušas nepieciešamās prasmes un zināšanas. Tomēr, nereti mācības Latvijas augstskolās un universitātēs ir salīdzinoši dārgas un nepieciešams izmantot speciālus studiju aizdevumus.

Kam paredzēts studiju kredīts un kādam nolūkam to ir vērts izmantot?

 • Studiju kredīts ar valsts galvojumu paredzēts studiju maksas segšanai akreditētajās Latvijas un ārvalstu augstskolās;
 • Jāuzsver, ka šāda veida kredīts nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru;
 • Būtiski minēt, ka kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studējošie studenti.

Būtiski fakti, ko der atcerēties par studiju kredīta atmaksu –

 • Katrā bankā aizdevuma nosacījumi ir atšķirīgi. Tomēr jāuzsver, ka Studiju laikā un laika posmā pēc diploma iegūšanas (11 mēnešus) par kredītu ir jāmaksā tikai procentu maksājumu;
 • Savukārt, sākot ar 12.mēnesi pēc studiju beigšanas, kopā ar kredīta procentiem būs jāuzsāk atmaksāt arī kredīta pamatsumma.

Studējošā kredīts – ko der ņemt vērā pirms pieteikties šim aizdevumam

 • Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. Jāatzīmē, ka šāda veida aizdevumu var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie;
 • Jāuzsver, ka kredīta kopējais apmērs vienam studējošajam nepārsniedz aptuveni 200 eiro mēnesī. Būtiski, ka šāda veida kredīts tiek izmaksāts katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) uz studējošā personīgo bankas kontu;
 • Šis aizdevums nav jāsāk atmaksāt uzreiz, bet tikai pēc studiju beigšanas. Studiju laikā un 11 mēnešus pēc beigšanas ir jāmaksā tikai procenta maksājumi.

Studiju un studējošo kredītu ar valsts galvojumu jau daudzus gadus izsniedz SEB banka. Sīkāk par aizņemšanās iespējām Tu vari uzzināt šajā bankā vai savā augstskolā.

Vai studiju un studējošā kredītam ir nepieciešams nodrošinājums? Būtiskas lietas, ko der atcerēties pirms pieteikšanās izvēlētajam aizdevumam –

 • Lai saņemtu studiju un/vai studējošo kredītu ar valsts galvojumu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).
 • Būtiski minēt, ka ne katrs var būt galvotājs, jo arī šajā ziņā ir pāris priekšnosacījumu –
 • Galvotāja vecuma ierobežojums ir līdz 65 gadiem.
 • Galvotājam jābūt regulāri ikmēneša ienākumi (pirms nodokļu nomaksas);
 • Šī persona var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem;
 • Savukārt, ja galvotājs galvo par vairākiem cilvēkiem un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem ir jābūt lielākiem par minimālo algu reiz kredītu skaitu;
 • Savukārt, ja šai personai ir kredīti, tad kopējā aizdevumu maksājumu kopsummai nedrīkst pārsniegt 40% no galvotāja ienākumiem;
 • Būtiski minēt, ka kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi);
 • Kā arī studiju vai studējošā kredīta nodrošinājums nav nepieciešams aizdevums, kurus izsniedz bāreņiem un bez abu vecāku aizgādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam.
Kā norit šo kredītu atmaksa un vai ir iespējams pagarināt aizdevuma atmaksas termiņu –
 • Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir identiska. Students šo aizdevumu sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta;
 • Kredīta atmaksāšanas termiņu ir iespējams pagarināt, ja students ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam, un nestrādā pilnu darba laiku. Kā arī gadījumos, kad students turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

Es zinošs un aizņemies atbilstoši savai maksātspējai un vienmēr iepazīsties ar aizdevuma līguma nosacījumiem.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.